Vznik spolku


V roce 2009 se na různých internetových debatách začalo potkávat několik profesionálních řidičů, kteří předávali své rady a zkušenosti ostatním a svým dobrým úmyslem dávali najevo, že jim není lhostejná situace panující mezi řidiči.
Obětovali svůj volný čas a vyhledávali na internetu odpovědi pro nezkušené nebo začínající řidiče. To vše dělali pouze s úmyslem pomoci dobré věci a odměnou jim byla spokojenost těchto řidičů. Postupně zjišťovali, že je spousta těch, co v předpisech a zákonech tápou. Často se tak děje díky tomu, že se zákony a nařízení dají vysvětlit vícero způsoby. Jiná je praxe a jiný je doslovný výklad zákona a v internetových debatách nejsou podávány vždy správné informace.
Po zkušenostech získaných při této činnosti došli k závěru, že by bylo vhodnější založit vlastní server přímo pro řidiče, než pokračovat v debatách na různých fórech. Na tomto serveru se pokusit shromáždit přesné informace, které většina řidičů potřebuje. Na základě těchto úvah vznikl internetový portál s adresou http://www.proridice.eu, kde shromáždili témata, která řidiče zajímají, a byl zde zřízen i prostor pro reakce řidičů samotných. Bylo to tak trochu z nesouhlasu nad negativní mediální prezentací této profese, která probíhá v médiích. Ta často bývá cíleně mířená směrem ke zvýšení sledovanosti zpravodajství, a to i na úkor objektivity podávaných zpráv. Naší snahou je tento stav změnit. Portál vznikal s cílem přiblížit práci profesionálních řidičů veřejnosti, podávat informace o nových právních úpravách týkajících se silničního provozu a dopravy a s cílem snížit agresivitu, netolerantnost a všechny podobné
negativní vlivy na našich silnicích.

Po ohlasech na serveru http://www.proridice.eu vzniklo dne 29.09.2009 Sdružení řidičů CZ, o. s. jako občanské sdružení profesionálních i amatérských řidičů. Bylo zaregistrováno na MV ČR pod č.j. VS/1-1/76 995/09-R a dne 28.11.2009 proběhla jeho ustavující valná hromada, kde byly jmenovány statutární orgány sdružení. Do začátku letošního roku vstoupilo sdružení s padesátkou členů.

Toto sdružení si vzalo za své několik cílů, mezi něž patří především bezpečné silnice, informovanost českých řidičů o zákonech, předpisech a nařízeních, ochrana práv řidičů a hlavně řidičů z povolání, působení na státní orgány při úpravách zákonů a nápravu situace na našich silnicích. V neposlední řadě se sdružení zasazuje o další vzdělávání a zlepšování sociálních a zdravotních podmínek řidičů z povolání.

Jako hlavní formu pro dosahování svých cílů si sdružení zvolilo obecně prospěšné činnosti v oblastech silniční dopravy, kterými jsou zejména:
- praktická činnost členů ve spolupráci se státními orgány;
- kooperace s jinými organizacemi s obdobnými cíli a programem;
- poskytování poradenství svým členům;
- soustřeďování a poskytování informací (uvnitř Sdružení i vně);
- organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli Sdružení;
- účast při jednáních a řízeních se správními orgány;
- osvětová činnost;
- spolupráce a odborné poradenství pro subjekty zabývající se výchovou a výukou budoucích řidičů z povolání;
- iniciace návrhů zákonů.


V krátké době své působnosti proběhly pod hlavičkou Sdružení řidičů CZ, o. s. tyto akce:
- načítání karet řidiče a digitálních tachografů pro řidiče ZDARMA - dálnice D5 u Plzně
- petiční akce “Proti přetíženým kamionům”
- kampaň “Snažím se být slušný řidič, jsem členem sdružení”

Jednou z prvních akcí, kterými se sdružení prezentuje, je spolupráce s firmou Tachoinfo. Tato firma se zabývá problematikou stahování, vyhodnocování a archivací údajů z digitálních tachografů a karet řidičů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. V rámci této spolupráce vznikl projekt bezplatné kontroly záznamů všech typů používaných tachografů s následným rozborem zaznamenaných chyb a radou, jak těmto chybám předcházet. První tato akce proběhla na 85. kilometru dálnice D5 ve směru na Prahu s nezištnou pomocí obsluhy čerpací stanice Benzina. Akce se setkala s velmi pozitivním ohlasem. Další takovéto akce budou následovat na různých místech republiky i v roce 2010.

Další iniciativou sdružení je petice proti přetíženým kamionům (http://petice.proridice.eu) nebo chcete-li, proti všem přetíženým nákladním vozidlům, které ničí veřejné komunikace a ohrožují bezpečnost provozu. Jedná se o přenesení větší části odpovědnosti za přeložení z řidiče, který mnohdy nemá možnost tuto skutečnost ovlivnit, na odesilatele takových nákladů. Tím chce sdružení docílit, aby řidiči s přeloženým vozem neměli vůbec šanci vyjet na veřejné komunikace.
Iniciace vznikla na popud schválení nového zákona na Slovensku a fungujícího např. v Německu. Dalo by se i říci, že není třeba vymýšlet nové, stačí vycházet z fungujícího a již vymyšleného.

Účinnost a prosazení všech návrhů na změny mají tak řidiči ve svých rukou a mohou je podpořit tím nejmenším - vstupem do sdružení a nabídkou svých schopností těm, jež je potřebují.

Sdružení řidičů CZ, z.s.

Partneři