Cíle spolku

Sdružení je především akce a počin skupiny řidičů, kterým se nelíbí jak je v CZ zacházeno s řidiči a s řidiči z povolání zvlášť.
Jsme dobrovolná-neziskové organizace, financovaná z příspěvků a darů od členů a veřejnosti.
Nedostáváme žádné finanční prostředky od vlády ani státních úřadů, a tak naše činy představují skutečně nezávislý hlas řidiče.

Chod Sdružení je zajišťován dobrovolníky z řad svých členů v jejich volném čase. Nepracujeme na plný úvazek.
Cílem Sdružení je poskytovat aktivní, zodpovědný hlas, který bude jménem řidičů vyžadovat odpovědi na mnohé otázky, zejména ty, kde oficiální politika přispěla v posledních letech k diskriminaci řidičů.
Především jsme pro kampaň na zajištění bezpečnosti silničního provozu, aby nejen na českých silnicích bylo bezpečno.
Jsme pro inteligentní jednání dálniční policie a celní správy a ne pro  paušální  a automatizované vymáhání pokut.
Chceme působit na ŘSD, aby konečně opravilo mýtný systém PREMID tak, aby nebyl poruchový a aby řidiči neplatili pokuty za nedokonalost tohoto mýtného systému.

Kampaně pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím lepšího vzdělávání všech účastníků silničního provozu, zlepšení silniční techniky a vymáhání práva řádně vyškolenými důstojníky policie a celní správy.
I když se  nechcete aktivně zapojit do práce,  nebo prostě nemáte čas, pomozte alespoň zvýšit naši členskou základnu, a tím pomáhat financovat naše úsilí a jednoduše přidat tak svůj hlas a váhu k našim argumentům.
Hlavní cíle :
- informovanost českých řidičů o zákonech, předpisech a nařízeních
- ochrana práv řidičů a hlavně řidičů z povolání
- působení na státní orgány při úpravách zákonů
- vzájemné respektování pozic zaměstnanec - zaměstnavatel a obráceně
- bezpečné silnice

Sdružení řidičů CZ, z.s.

Partneři