Pojištění právní ochrany

Pojištění právní asistence AXA ASSISTANCE

     Občanské sdružení řidičů CZ, o.s. zajistilo pro své členy výhodné pojištění.

Rozsah pojištění  

Pojištění právní asistence řidiče se vztahuje na všechny pojištěné situace – pojistná nebezpečí, které nastanou pojištěnému v době trvání pojištění při řízení jakéhokoli motorového vozidla, pokud pojištěný řídí vozidlo s příslušným řidičským oprávněním a je k jízdě s vozidlem oprávněn vlastníkem vozidla, resp. jeho provozovatelem. Podmínkou vzniku nároku na pojistné plnění je, že vozidlo musí být řízeno v době pojistné události pojištěným.

 

Vozidlem se rozumí motorové vozidlo (moped, motocykl, tříkolka, čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil bez ohledu na jeho hmotnost), dále tramvaj, trolejbus a metro.

Nabízíme následující varianty pojištění v závislosti na rozsahu pojistných nebezpečí:

1.       Varianta pojištění právní asistence řidiče s pracovním právem  - 1900,-Kč ročně :

  

2.       Varianta pojištění právní asistence řidiče bez pracovního práva -   1200,-Kč   ročně :

  

 

Pojistitel poskytne pojistné plnění do celkové výše 500 000 Kč, tento roční limit pojistného plnění se vztahuje na pojistné události každého jednotlivého pojištěného, které nastanou v průběhu pojistného období (1 rok).

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že k pojistné události došlo v době trvání pojištění, tj. neřeší spory či situace, které vznikly před počátkem pojištění.

Dokumenty ke stažení       :  http://soubory.proridice.eu/?dir=/AXA

Sjednání pojištění online  :  http://formtools.sdruzeniridicu.cz/moje/axa.htm

www.axa-assistance.cz

Zásady zpracování osobních údajů - GDPR.